Projekt Lecz człowieka, nie chorobę

Lecz człowieka

Cel: sprawić, aby coraz więcej lekarzy stomatologii:

  • lepiej porozumiewało się z pacjentem, z drugim człowiekiem i z samym sobą,
  • korzystało z zasad dobrej komunikacji w codziennej praktyce stomatologicznej,
  • rozwijało swoje umiejętności interpersonalne zapewniając sobie sukces.

Etapy:

I etap (2009-2011): przeprowadzenie 1 dniowych warsztatów na 5 uniwersytetach medycznych dla studentów zainteresowanych komunikacją.

II etap ( 2011-2012): utworzenie grupy doskonalącej się w zakresie umiejętności interpersonalnych, m.in. na warsztatach specjalnie organizowanych i dedykowanych grupie.

III etap ( 2013-2014): dopracowanie zasad i misji grupy; tworzenie pierwszego w Polsce bloga http://lekarze.bridgehead.pl/ poświęconego komunikacji z pacjentem stomatologicznym pisanego przez lekarzy dla lekarzy i pacjentów.

IV etap ( 2015- 2016): dopracowanie strategii grupy i realizacja misji związanej z komunikacją lekarz-pacjent.

Strona – blog grupy: http://lekarze.bridgehead.pl/

Tagi:, , , , ,