‘Po co stomatologowi umiejętne komunikowanie się z pacjentem?’

16.10.2013

Jeżeli ją zaniedbujesz: masz lub będziesz miał problem z pozyskaniem pacjentów, tracisz lub będziesz tracił pacjentów, odczuwasz lub będziesz odczuwać frustrację. Więc potrzebna jest:

  1. 1. po to, aby przekonać, że właśnie do ciebie ma przyjść pacjent,
  2. 2. aby przekonać, że jest w dobrych rękach i pozyskać ‘klienta’,
  3. 3. aby w sytuacjach trudnych umieć zrozumieć, porozmawiać i jeszcze bardziej zacieśnić relacje z pacjentem,
  4. 4. aby bronić się w sytuacjach agresji i utraty reputacji,
  5. 5. aby pracować w zgodzie ze sobą- swoimi przekonaniami, zasadami
    i świadomie kierować swoim życiem zawodowym,
  6. 6. aby budować swoją markę i zdobyć przewagę na rynku usług stomatologicznych,
  7. 7. po to aby leczyć człowieka, nie chorobę i wejść na wyższy stopień, gdzie nie wystarcza już tylko ‘nie szkodzić’.