Blog Justyny Niebieszczańskiej

Taniec życia

27.04.2010

Każdy z nas, kto szuka albo chciałby szukać siebie w sobie, siebie w  otaczającym go świecie, siebie jako składnika Wszechświata, kiedy pozna Biodanza, będzie nią zauroczony. Dokładnie tak jak ja,  gdy po raz pierwszy zaczęłam wyrażać moje emocje w ruchu, gdy zaczęłam tańczyć życie (Biodanza = taniec życia, bios- z greckiego życie, danza – rozumiana jako naturalny ruch). Każdy z nas ma w sobie potencjał genetyczny, z którym sie urodził i który czyni go innym od pozostałych ludzi – wyjątkowym…

Moja Itaka

24.01.2010

Życie staje się naprawdę cudowne, kiedy wiemy, czym je wypełnić, kiedy czujemy w sobie radość i energię. Nasze istnienie zyskuje głęboki sens w chwili, gdy odkrywamy, jaką konkretną misję mamy do wypełnienia.